وبگاه‌های پژوهشی

 سازمان جهانی بهداشت
سازمان ملی استاندارد ایران
شبکه بیوتکنولوژی پزشکی
 شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
اطلاعات تماس:
29904040
mpdri [at] sbu.ac.ir