طرح‌های برون‌سازمانی و همکاری‌های بین‌المللی

مجموع مبلغ‌های قراردادهایی که در قالب طرح‌های برون‌سازمانی از سال‌های 1396 تا 1400 در پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی منعقد گردیده، در نمودار زیر آمده است:
Responsive Image
تعداد مقالات بین‌المللی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، طی سال‌های 2001 تا 2021 میلادی در نمودار زیر آمده است:
Responsive Image
پیوندها:
اعتبار ویژه پژوهشی
روند مقالات بین‌المللی پژوهشکده