روند مقالات بین‌المللی پژوهشکده

تعداد مقالات منتشر شده بین‌المللی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی طی سال‌های 2001 تا 2021 میلادی در نمودار زیر آمده است:
پیوندها:
اعتبار ویژه پژوهشی
طرح‌های برون‌سازمانی و همکاری‌های بین‌المللی