آزمایشگاه‌های گروه بیولوژی

آزمایشگاه بیوشیمی


فعالیت‌های پژوهشی آزمایشگاه بیوشیمی

مطالعه مکانیسم مولکولی تاثیر ترکیبات طبیعی بر عملکرد سلول‌های سرطانی در شرایط in vitro

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

هود لامینار کلاس II، انکوباتور CO2، میکروسکوپ اینورت، پیپتینگ اید، ست فیلتراسیون میلی‌پور، ست سمپلر، تانک ازت مایع و کلیه لوازم یک‌بار مصرف کشت سلول

مأموریت و برنامه

یکی از مأموریت‌های اصلی آزمایشگاه بیوشیمی کشت سلول است که در تابستان 1389 با مطالعه و بررسی خواص ضدسرطان یکصد گیاه مختلف دارویی بر مجموعه‌ای از رده‌های سلول سرطانی در محیط کشت فعالیت خود را آغاز کرد.
عمده‌ترین فعالیت‌های این بخش عبارت است از:
  • 1- سنجش سمیت سلولی و فعالیت ضدتوموری ترکیبات سنتتیک و طبیعی با روش‌های MTT assay و کلون‌سازی سلول

  • 2- بررسی فعالیت زیستی ترکیبات سنتتیک و طبیعی

  • 3- مطالعه بیان ژن در سطح پروتئین با روش‌های وسترن بلاتینگ

  • 4- کشت و نگهداری بلندمدت سلول‌های سرطانی

  • 5- مطالعه و بررسی آپوپتوز (مرگ برنامه‌ریزی شده) با استفاده از روش‌های نوین مولکولی

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی


مأموریت و برنامه

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی با هدف تربیت نیروی متخصص در زمینه فیلوژنی و سیستماتیک مولکولی گیاهان گلدار، بیوسیستماتیک و کموتاکسونومی فعالیت رسمی خود را از سال 1384 شروع کرده است. در این آزمایشگاه تعیین توالی مستقیم DNA به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین تکنیک‌های مولکولی جهت مطالعه فرایندهای تکاملی استفاده می‌شود. برای استخراج DNA از مواد گیاهی به‌ویژه برگ‌ها، روش‌های مدرن استخراج با کیت‌های استاندارد به‌کار می‌رود. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) توسط دستگاه ترموسایکلر، برای تکثیر بعضی از قطعات خاص DNA مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعات شامل DNA هسته‌ای و کلروپلاستی می‌باشد. داده‌های حاصل از این توالی‌ها جهت بازسازی روابط فیلوژنتیک گروه‌های متعددی از نهاندانگان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مطالعات بیوسیستماتیکی اطلاعات به‌دست آمده از دانه‌های گرده (SEM, LM)، کروموزوم‌ها و ساختار تشریحی گیاهان مختلف به‌ویژه از تیره‌های Lamiaceae و Asteraceae مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و روند تکاملی این صفات در بازسازی فیلوژنتیکی گیاهان مورد مطالعه استفاده می‌شود. همچنین با توجه به وجود دستگاه‌های آنالیزی پیشرفته در پژوهشکده (GC, GC-MS, HPLC, LC-MS) امکان آنالیز و شناسایی ترکیبات شیمیایی که به‌عنوان مارکرهای شیمیایی در سیستماتیک و طبقه‌بندی گیاهان کاربرد دارند، مطالعات گسترده‌ای در زمینه دستیابی به تنوع شیمیایی درون‌گونه‌ای و بین‌گونه‌ای و نیز کموتاکسونومی انجام می‌گیرد.
​​​​​​​
​​​​​​​رئوس فعالیت‌های پژوهشی
  • 1- مطالعات فیلوژنتیکی و سیستماتیک مولکولی براساس توالی‌های هسته‌ای و کلروپلاستی

  • 2- مطالعات بیوسیستماتیکی براساس داده‌های کرورموزومی، دانه گرده و ساختار تشریحی

  • 3- مطالعات کموتاکسونومیکی براساس ترکیبات اسانس و عصاره گیاهان گلدار


​​تجهیزات موجود در آزمایشگاه
​​​​​​​

دستگاه ترموسایکلر (Bio Rad, My Cycler)
الکترفورز (Bio Rad, midi) و (Appelex, mini)
سانتریفوژ با دور 14000 (Hettich)
دستگاه ترانس ایلومینیتور با دو طول موج (UVP, trans illuminator)
حمام خشک (Dry Bath)
انواع سمپلرهای استاندارد
ورتکس و مینی‌فیوژ
انواع هیتر استیرر
میکروسکوپ نوری (Olympus, BX-51) مجهز به سیستم مونیتورینگ

اعضای آزمایشگاه

دکتر  سنبلی سرپرست آزمایشگاه
دکتر کنعانی و خانم زندی کارشناس آزمایشگاه
تلفن تماس: 29904062-021


آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده‌ی گیاهان و مواد اولیه‌ی دارویی در سال 1384 راه‌اندازی شده‌است. در این آزمایشگاه انواع آزمایش‌های مربوط به شناسایی مواد ضدمیکروبی به‌دست آمده از گیاهان، شامل اسانس‌ها، عصاره‌ها و مواد خالص گیاهی، نانو مواد و مواد سنتتیک انجام می‌شود. آزمایش‌های دیسک دیفیوژن و تعیین MIC و MBC آزمایش‌هایی هستند که به شکل روزانه در این آزمایشگاه انجام می‌شوند. مجموعه‌ای شامل 25 سویه‌ی بیماریزای مختلف (از 18 گونه‌ی باکتریایی) از منابع مختلف همچون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و برخی مراکز همکار داخلی و خارجی تهیه شده و به این منظور استفاده می‌شود.
گیاهان از دیرباز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مواد دارویی ضدمیکروبی مطرح بوده‌اند. اسانس‌های گیاهی و انواع متابولیت‌های ثانویه‌ی گیاهی به‌عنوان موادی با ویژگی ضدمیکروبی (باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و انگل‌های تک سلولی) شناخته شده‌اند.
از سوی دیگر میکروب‌هایی همچون باکتری‌ها و قارچ‌ها (شامل کپک‌ها و مخمرها) از مهم‌ترین منابع مواد ضدمیکروبی به‌شمار می‌آیند و شناسایی و تولید مواد ضدمیکروبی از این منابع نمونه فعالیت‌هایی است که به‌تازگی در آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده‌ی گیاهان و مواد اولیه‌ی دارویی آغاز شده‌است. میکروارگانیسم‌ها همچنین به‌عنوان یکی از منابع تامین و تولید برخی مواد دارویی هم کاربرد دارند و بهینه‌سازی تولید چنین موادی توسط میکروارگانیسم‌ها از اهداف این آزمایشگاه است.
آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده‌ی گیاهان و مواد اولیه‌ی دارویی با سایر آزمایشگاه‌های گروه و آزمایشگاه‌های گروه‌های پژوهشی دیگر در ارتباط مستقیم بوده و ضمن کمک به ایشان از امکانات آن‌ها نیز بهره می‌برد.

 مأموریت و برنامه

۱. بررسی خواص ضدباکتریایی ترکیبات گیاهی (عصاره، اسانس، پپتیدها و مواد موثره خالص)، نانومواد (نانو نقره و غیره)، مواد سنتتیک، جانوری و غیره با تعیین MIC و MBC و به کمک روش انتشار از دیسک
۲. بررسی خواص ضدباکتریایی مواد به‌دست آمده از میکروارگانیسم‌ها
۳. بررسی خواص زیستی متابولیت‌های ثانویه باکتریایی
۴. ایجاد مجموعه باکتری‌های مفید (میکسوباکتری‌ها و استرپتومایسس‌ها)
۵. شناسایی و بررسی مکانیسم اثر ترکیبات ضدباکتریایی گوناگون (طبیعی و سنتتیک)
۶. دستیابی به مواد موثره‌ی زیستی از منابع حیاتی گوناگون با روش Bioassay-guided fractionation
۷. غربالگری ترکیبات سنتتیک و طبیعی برای دستیابی به بازدارنده‌های پمپ‌های تراوشی باکتری‌های بیماریزا
۸. بررسی و تعیین آلودگی میکروبی و قارچی نمونه‌های گوناگون
۹. بررسی خواص ضدمیکروبی سیستم‌های پلاسما (همکاری با پژوهشکده لیزر و پلاسما)
۱۰. کلونینگ و بیان پروتئین‌های نوترکیب در باکتری‌ها و گیاهان و خالص‌سازی آن‌ها

 تجهیزات موجود در آزمایشگاه

۱. انکوباتور ثابت و شیکر دار
۲. هود میکروبی کلاس II
۳. اتوکلاو
۴. pH متر
۵. بیوفتومتر شرکت اپندروف
۶. تجهیزات مورد نیاز برای الکتروفورز پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک
۷. هیتر استیرر
۸. سمپلر و پیپتور
۹. سیستم فیلتراسیون تحت خلا
۱۰. یخچال
۱۱. فریزر منفی ۲۰ درجه
۱۲. سانتریفیوژ
۱۳. بن‌ماری

 فعالیت‌های تحقیقاتی در حال اجرا

۱. بررسی اثر تیمار نانو نقره بر باکتری‌های بیماریزای مشترک بین انسان و دام
۲. غربالگری ترکیبات طبیعی و سنتتیک برای دستیابی به بازدارنده‌های پمپ‌های تراوشی
۳. تعیین مواد موثره ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانت به کمک روش‌های شیمی تجزیه و براساس Bioassay-guided fractionation
۴. تولید و بهینه‌سازی تولید دفروکسامین
۵. غربالگری برخی گیاهان و جلبک‌های بومی ایران به‌منظور یافتن پپتیدهای ضدمیکروبی
۶. انجام آزمایش‌های بررسی اثرات ضدمیکروبی ترکیبات مختلف ارجاع شده از سایر آزمایشگاه‌های پژوهشکده
۷. بررسی اثر تیمار پلاسما بر روی کاهش بار میکروبی خشکبار و نمونه‌های خوراکی دیگر
۸. کلونینگ، بیان و خالص‌سازی دو ژن یوکاریوتی و پروکاریوتی در باکتری و گیاه

 اعضای آزمایشگاه

خانم دکتر علی‌احمدی سرپرست دانشگاه
خانم زندی کارشناس آزمایشگاه
تلفن تماس: 29904062-021
 
پیوندها:
 آزمایشگاه‌های گروه فیتوشیمی
آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی
آزمایشگاه‌های گروه کشاورزی
آزمایشگاه‌های گروه شیمی دارویی
اطلاعات تماس:
دکتر سنبلی سرپرست آزمایشگاه و دکتر کنعانی و خانم زندی کارشناس آزمایشگاه
29904062