هرباریوم

هرباریوم تخصصی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی (MPDRI-H) با صدها نمونه‌ی گیاهان دارویی از مناطق مختلف ایران و با ثبت بین‌المللی، محل شناسایی و نگهداری گیاهان دارویی می‌باشد. در ضمن سفارشات شناسایی گیاهان دارویی ایران توسط اساتید گیاه‌شناس و همچنین ثبت و دریافت شماره هرباریومی برای دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور و مراکز تحقیقاتی در این محل پذیرفته و انجام می‌شود.

Responsive Image
اطلاعات تماس:
دکتر محمدرضا کنعانی: ۲۹۹۰۴۰۶۰
دکتر علی سنبلی: ۲۹۹۰۴۰۴۵۱