اعتبار ویژه پژوهشی

مجموع اعتبار ویژه پژوهشی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی از سال‌های 1393 تا 1400 در نمودار زیر آمده است:
Responsive Image
پیوندها:
روند مقالات بین‌المللی پژوهشکده
طرح‌های برون‌سازمانی و همکاری‌های بین‌المللی