برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی​ ​ ​
ردیف عنوان دوره فایل
1 زبان عربی​ دریافت
2 آشنایی با متون عرفانی فارسی دریافت
3 تاریخ و ادبیات انگلستان​ دریافت ​​​​​​​
4 شروع با چینی​ دریافت ​​​​​​​
5 مقدماتی پژوهشگری اجتماعی​ دریافت ​​​​​​​
6 تاریخ زمینه ایران باستان​ دریافت ​​​​​​​
7 تاریخ زمینه قرون جدید​ دریافت ​​​​​​​
8 تاریخ زمینه قرون میانه دریافت ​​​​​​​
9 فلسفه اسلامی​ دریافت ​​​​​​​
10 فلسفه جدید و معاصر غرب​ دریافت ​​​​​​​
11 فلسفه باستان و قرون وسطی​ دریافت
12 آشنایی با زبان و فرهنگ روسیه​ دریافت
13 آشنایی با زبان و ادبیات آلمانی​ دریافت
علوم زمین
ردیف عنوان دوره فایل
1 جغرافیای ایران​ دریافت ​​​​​​​
2 داده های مکانی​ دریافت ​​​​​​​
3 طبیعت گردی دریافت​​​​​​​
فیزیک
ردیف عنوان دوره فایل
1 فیزیک دریافت
مهندسی برق
ردیف عنوان دوره فایل
1 مهندسی برق دریافت​​​​​​​
مهندسی و علوم کامپیوتر​
ردیف عنوان دوره فایل
1 مهندسی و علوم کامپیوتر​ دریافت
معماری
ردیف عنوان دوره فایل
1 مبانی نظری معماری​ دریافت
2 مبانی فنی معماری​ دریافت
علوم ورزشی و تندرستی​
ردیف عنوان دوره فایل
1 فعالیت بدنی و تندرستی​ دریافت ​​​​​​​
علوم تربیتی و روانشناسی​
ردیف عنوان دوره فایل
1 روانشناسی پایه​ دریافت​​​​​​​
اقتصاد و علوم سیاسی​
ردیف عنوان دوره فایل
1 مطالعات بین الملل​ دریافت
2 ​مطالعات منطقه ای دریافت
3 ​سیاست شناسی دریافت
4 ​مطالعات سیاسی ایران دریافت
5 ​اندیشه سیاسی دریافت
6 ​توسعه سیاسی دریافت
پیوندها:
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی
 
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی‌ارشد
برنامه‌های دروس مقطع دکتری
فرم‌های برنامه‌ریزی درسی