مرحله دوم آزمون دکتری نیمه‌متمرکز (مصاحبه)

اطلاعیه‌ها:
اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دکتری با آزمون سال 1403
اطلاعیه شماره 2 شناسه کاربری و گذرواژه ورود به سیستم گلستان (مرحله مصاحبه دکتری 1403)
اطلاعیه شماره 3 تمدید مهلت ثبت نام مصاحبه دکتری 1403
اطلاعیه شماره 4 مهلت ثبت نام و مصاحبه از متاخرین آزمون نیمه متمرکز دکتری 1403
راهنماها:
راهنمای ثبت‌نام غیرحضوری در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) - مرحله مصاحبه دکتری با آزمون سال 1403
جدول زمان بندی مصاحبه و شهریه:
برای اطلاع از جدول زمانی مصاحبه به صفحه اصلی دانشگاه - واحدهای آموزشی مربوطه مراجعه نمایید.
جدول شهریه مصوب هیات امنا برای سال تحصیلی 1404- 1403 
فرم‌ها و مدارک مورد نیاز:
فرم شماره یک مصاحبه دکتری 1403
مدارک مورد نیاز دکتری 1403 (برای اطلاع از سایر مدارک به واحد آموزشی مربوطه مراجعه نمایید)
فرم مخصوص معدل (برای دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی‌ارشد)
پیوندها:
امور نظام‌وظیفه
انتقال دانشجو از خارج از کشور
پرسش‌های متداول در خصوص تقاضای میهمانی
تاییدیه تحصیلی
میهمان به دانشگاه شهید بهشتی
میهمان تک‌درس