معاونان آموزشی پیشین

​آقای دکتر حسین‌ فاضل‌سلیمانی
​مدیر کل آموزشی و عهده‌دار معاونت
مهر 1347 تا شهریور 1350
​آقای دکتر حسین‌ فاضل‌سلیمانی
سرپرست معاون آموزشی
شهریور 1350 تا دی 1351
​آقای دکتر حسین‌ فاضل‌سلیمانی
معاون آموزشی و دانشجویی
دی 1351 تا مرداد 1353
آقای دکتر ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی
معاون آموزشی
مرداد 1353 تا آذر 1354
آقای دکتر احمد میرباقری
معاون آموزشی
5 شهریور 1351 تا دی 1351
آقای دکتر پرویز صانعی
معاون آموزشی
آبان 1356 تا پیروزی انقلاب اسلامی
آقای دکتر منصور دوست‌کام
معاون آموزشی
خرداد 1358 تا بهمن 1359
آقای محمدحسن احمدی
معاون آموزشی
آبان 1359 تا آذر 1360
خانم اکرم حریری
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
فروردین 1361 تا خرداد 1361
آقای دکتر عبداله‌شمس
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
تیر 1361 تا شهریور 1361
آقای دکتر مهدی بینا
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
بهمن 1361 تا تیر 1364
آقای مهندس سعید میرریاحی
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
تیر 1364 تا مهر 1365
آقای دکتر محسن‌ نوربخش
معاون آموزشی
آذر 1365 تا تیر 1367
آقای دکتر محمدکریم‌ خداپناهی
معاون آموزشی
تیر 1361 تا شهریور 1361
آقای دکتر محمدسعید نوری‌نائینی
معاون آموزشی
دی 1368 تا فروردین 1371
آقای دکتر احمد شاهورانی‌ کسائی
معاون آموزشی
فروردین 1371 تا اسفند 1372
آقای دکتر محمدصادق‌ مهدوی
معاون آموزشی
اسفند 1372 تا تیر 1374
آقای دکتر عباس عرب‌مازار
معاون آموزشی
مرداد 1374 تا شهریور 1374
آقای دکتر بهمن هنری
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
آبان 1374 تا آبان 1381
آقای دکتر ابوالقاسم‌ فاطمی‌جهرمی
معاون آموزشی
آبان 1381 تا بهمن 1384
آقای دکتر حسین پوراحمدی
معاون آموزشی
بهمن 1384 تا دی 1385
آقای دکتر محمدرضا فقیهی
معاون آموزشی
دی 1385 تا آبان 1386
آقای دکتر بهمن هنری
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
آبان 1386 تا مهر 1388
آقای دکتر مسعود شیدایی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مهر 1388 تا خرداد 1391
آقای دکتر محمد ذکایی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خرداد 1391 تا تیر 1393
آقای دکتر محمدرضا فقیهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تیر 1393 تا دی 1395
آقای دکتر علی‌اکبر افضلیان
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دی 1395 تا فروردین 1402
آقای ​دكتر عباس سعیدی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
فروردین 1402 تاکنون

معاونان تحصیلات تکمیلی از بدو تاسیس دانشگاه تاکنون:

 توجه: طی سال‌های 1371 تا 1386 معاونت تحصیلات تکمیلی و معاونت آموزشی جدا بودند، اما پس از آن هر دو معاونت اقدام شده و تحت عنوان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نامیده می‌شوند.
آقای دکتر محمد‌سعید نوری نائینی
معاون تحصیلات تکمیلی
فروردین 1371 تا اسفند 1372
آقای دکتر علی غفاری‌سده
معاون تحصیلات تکمیلی
اسفند 1372 تا بهمن 1376
آقای دکتر احمد شمیرانی
معاون تحصیلات تکمیلی
بهمن 1376 تا شهریور 1378
آقای دکتر هادی ندیمی
معاون تحصیلات تکمیلی
شهریور 1378 تا بهمن 1384
آقای دکتر محمدکریم خداپناهی
معاون تحصیلات تکمیلی
بهمن 1384 تا مرداد 1386