بنیاد ملی نخبگان

فهرست مشمولان (مرحله اول) تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال 1401-1402
آغاز ثبت نام در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های علمی دانشجویی در سال تحصیلی 1401-1402
​ فهرست مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1400-1401 
فراخوان ثبت نام «جایزه البرز 1401» بخش نخبگان
آغاز ثبت نام در طرح شهید وزوایی بنیاد ملی نخبگان (پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور) در سال تحصیلی 1400-1401
نشست دانشجویان مستعد برتر مشمول جوایز تحصیلی (برگزیدگان طرح شهید وزوایی) مقاطع تحصیلات تکمیلی با حضور معاون محترم آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان
اعطای اعتبار دستیاری به دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی مشمول شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی در سال تحصیلی 1399-1400 (طرح شهید وزوایی)
رویه اعطای اعتبار دستیاری به مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) سال تحصیلی 1399-1400
پیوندها:
اطلاعیه‌های استعدادهای درخشان
المپیادهای علمی و دانشجویی
پذیرش کارشناسی‌ارشد بدون آزمون
پذیرش دکتری بدون آزمون
قوانین و مقررات استعدادهای درخشان
مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان