کمیسیون موارد خاص

راهنماها:
«فرآیند ثبت درخواست جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در پیشخوان خدمت سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)»

متقاضی محترم برای پیگیری ثبت درخواست خود در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نیاز به مراجعه حضوری نیست و از طریق فرایند موجود در پیشخوان خدمت سیستم گلستان می‌توانید درخواست خود را پیگیری نمایید. لازم به ذکر است جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به طور معمول 2 هفته یک‌بار برگزار می‌شود و پس از طرح درخواست متقاضی در کمیسیون، نتیجه در گزارش 1395 سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) قابل مشاهده است.

لازم است هنگام ثبت درخواست کلیه مدارک و مستندات لازم بارگذاری شود.

مدارک لازم برای ثبت درخواست بازگشت به تحصیل و یا تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی:
درج علت تاخیر اتمام تحصیلات در سنوات مجاز و قید تعداد دروس و واحدهای باقیمانده.
مدارک لازم برای ثبت درخواست بازگشت به تحصیل و یا تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد:
درج علت تاخیر اتمام تحصیلات در سنوات مجاز، قید میزان پیشرفت پایان‌نامه توسط استاد محترم راهنما و اعلام زمان تقریبی دفاع از پایان‌نامه.
مدارک لازم برای ثبت درخواست بازگشت به تحصیل و یا تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری:
درج علت تاخیر اتمام تحصیلات در سنوات مجاز، قید میزان پیشرفت رساله توسط استاد محترم راهنما و وضعیت مقالات مستخرج از رساله و اعلام زمان تقریبی دفاع از رساله.
مدارک لازم برای ثبت درخواست تمدید سنوات مرحله آموزشی دانشجویان مقطع دکتری:
بارگذاری نمره زبان خارجی مورد قبول دانشگاه (جهت ارزیابی جامع آموزشی) که به تایید کارشناسان آموزش دانشگاه رسیده باشد و اعلام زمان تقریبی دفاع از پروپوزال (جهت ارزیابی جامع پژوهشی).
مدراک لازم برای حذف ترم، مرخصی و یا وقفه بدون احتساب در سنوات:
درج علت ثبت درخواست همراه با بارگذاری مدارک و مستندات لازم که به تائید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد. از قبیل تائید مدارک پزشکی توسط پزشک معتمد دانشگاه و یا تایید مدارک روانپزشکی توسط مرکز مشاوره دانشگاه.
مدارک لازم برای استفاده از تسهیلات مرخصی بدون احتساب در سنوات  «زایمان»:
طبق بخشنامه وزارت علوم، مادران دانشجو در طول سنوات مجاز تحصیلی می‌توانند درخواست خود مبنی بر استفاده از تسهیلات مرخصی زایمان را به کمیسیون ارسال نمایند. (شرایط بهر‌ه‌مندی از تسهیلات مذکور: یک نیم‌سال در دوره بارداری - به شرط تایید پزشک معتمد دانشگاه مبنی بر نیاز به استراحت پزشکی - و 4 نیم‌سال پس از تولد فرزند - ضمن بارگذاری تصویر شناسنامه مادر و فرزند).
در صورتی‌که درخواست شما غیر از موارد مذکور باشد می‌توانید از گزینه «سایر درخواست‌های مرتبط با کمیسیون» استفاده نموده و مدارک و مستندات لازم را بارگذاری نمائید.
توجه: در شرایطی که نیاز به ارسال پرونده متقاضی به کمیسیون بررسی موارد خاص استان و یا کمیسیون بررسی موارد خاص مرکزی باشد، لازم است متقاضی ضمن مراجعه به سازمان امور دانشجویان «سامانه سجاد»، درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم بارگذای نماید. درخواست متقاضی پس از تائید توسط دانشگاه به کمیسیون مذکور ارجاع داده می‌شود.
نکته: لازم به ذکر است جهت پیگیری فرایند مذکور نیاز به مراجعه حضوری نیست و پس از اعلام رأی توسط کمیسیون‌های مذکور، نتیجه به صورت مکتوب به متقاضی و واحد آموزشی مربوطه ابلاغ خواهد شد
فرم‌ها:
حذف نیم‌سال مقطع کارشناسی‌ارشد ورودی 1400
امکان ارسال درخواست حذف نیم‌سال بدون احتساب در سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال 97
پرسش‌های متداول در مورد کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات تماس:
اطلاعیه‌های آموزشی
آیين‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی
پرسش‌های متداول آموزشی
نیم‌سال تابستان
تقویم آموزشی
فرآیند میهمانی به دانشگاه‌های دیگر
فرم‌ها و راهنماهای آموزشی
اطلاعات تماس:
29902109