بهبود فرايندهاي آموزشي

گروه بهبود فرايندهاي آموزشي

                                       

 

 

​نام و نام خانوادگی ​تحصیلات ​مرتبه علمی ​تلفن
​سیدحسین قریشی نجف آبادی ​دکتری مکانیک سیالات ​استادیار ​29902132