برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی

 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی-کارشناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 تاریخ اسلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/06/07 دریافت
  2 تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/02/27 دریافت
  3 باستان‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/23 دریافت
  4 علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1368/08/28 دریافت
  5 جامعه‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/10/05 دریافت
  6 فلسفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1366/07/11 دریافت
  7 زبان و ادبیات فارسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/04/04 دریافت
  8 زبان و ادبیات عربی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/02/06 دریافت
  9 زبان و ادبیات انگلیسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1387/11/12 دریافت
  10 زبان فرانسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1369/10/16 دریافت
  11 زبان و ادبیات فرانسه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/07/07 دریافت
  12 زبان چینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1370/02/08 دریافت
  13 مترجمی زبان آلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/03/06 دریافت
  14 زبان و ادبیات آلمانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/03/25 دریافت
  15 مترجمی زبان روسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1379/09/06 دریافت
  16 زبان روسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/10/25 دریافت
 • دانشکده حقوق

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 حقوق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/09/23 دریافت
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم تربیتی و روانشناسی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/08/11  دریافت
  2 روانشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/12/13 دریافت
  3 مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/08 دریافت
 • دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی-کارشناسی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 اقتصاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/06/07 دریافت
  2 علوم سیاسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/07/03 دریافت
 • دانشکده مدیریت و حسابداری

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مدیریت بازرگانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/07/20 دریافت
  2 مدیریت دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/07/20 دریافت
  3 مدیریت صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/07/20 دریافت
  4 مدیریت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1382/02/27 دریافت
  5 حسابداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/02/16 دریافت
 • دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/11/10 دریافت
 • دانشکده علوم زمین

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 جغرافیا ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/06/28 دریافت
  2 زمین‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397/12/21 دریافت
  3 زمین‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/12/24 دریافت
 • دانشکده علوم ریاضی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 ریاضیات و کاربردها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/11/12 دریافت
  2 آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/04/27 دریافت
  3 بیم‌سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1398/12/04 دریافت
  4 علوم کامپیوتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/11/12 دریافت
  5 علوم کامپیوتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/10/14 دریافت
 • دانشکده فیزیک

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 فیزیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1394/10/27 دریافت
 • دانشکده شیمی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 شیمی محض ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/06/07 دریافت
  2 شیمی کاربردی ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/12/01 دریافت
 • دانشکده علوم زیستی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 میکروبیولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  2 زیست‌شناسی جانوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  3 زیست‌شناسی گیاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  4 زیست‌شناسی دریا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1393/04/01 دریافت
  5 زیست‌شناسی سلولی- مولکولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/02/05 دریافت
  6 زیست‌فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/1123 دریافت
 • دانشکده فناوریهای نوین و مهندسی هوافضا

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی هوا فضا ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1372/04/13 دریافت
  2 مهندسی صنایع مبلمان ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/12/06 دریافت
 • دانشکده مهندسی برق

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی برق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/05/17 دریافت ​​​​​​​
  2 مهندسی برق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1399/02/24 دریافت
 • دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی عمران ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/02/26 دریافت
  2 مهندسی عمران ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395/01/22 دریافت
 • دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی کامپیوتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392/02/08 دریافت
 • دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی مکانیک ​​​​​​​ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400/03/09 دریافت
  2 مهندسی انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1391/11/01 دریافت
  3 مهندسی صنایع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/02/26 دریافت
  4 مهندسی مواد و متالورژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396/05/11 دریافت
 • دانشکده معماری وشهرسازی

  ردیف رشته محل تصویب تاریخ تصویب فایل
  1 مهندسی معماری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1388/06/07 دریافت
  2 مهندسی شهرسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1383/02/22 دریافت
  3 مرمت و احیا بناهای تاریخی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1372/12/08 دریافت
پیوندها:
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی‌ارشد
برنامه‌های دروس مقطع دکتری
برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی
فرم‌های برنامه‌ریزی درسی