همکاران

مدیریت خدمات آموزشی

لیزا عنادی

معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

29902113​​​​​​
۲۲۴۳۱۸۵۵​​​​​​
۲۲۴۳۱۸۵۴​​​​​​
l.enadi[at]sbu.ac.ir
مهدی نارمنجی

مسئول دفتر

29902113​​​​​​
۲۲۴۳۱۸۵۵​​​​​​
۲۲۴۳۱۸۵۴​​​​​​
m.narmanji[at]
mail.sbu.ac.ir

مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی

دکتر محمود سمیع‌زاده
سرپرست اداره گسترش و برنامه‌ریزی درسی
29902107
m_sameezadeh[at]
sbu.ac.ir
طاهره سیرتی
مسئول دفتر مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
29902116
t.sirati[at]
mail.sbu.ac.ir
ربابه اثنی‌عشری
کارشناس مسئول گروه برنامه‌ریزی آموزشی
29902134 
r.esnaashari[at]
mail.sbu.ac.ir
پیوندها:
همکاران مرکز آموزش‌های الکترونیکی
شهلا رضازاده
رییس گروه برنامه‌ریزی آموزشی
29902289
sh.rezazadeh[at]
mail.sbu.ac.ir
مجید قرایی

کارشناس مسئول امور آموزشی

29905088
m-gharaei[at]
mail.sbu.ac.ir
زینب سلیمانی

کارشناس گروه برنامه‌ریزی آموزشی

29902134
z.safa[at]
sbu.ac.ir
مریم بهادری

کارشناس مسئول اداره گسترش و برنامه‌ریزی درسی

29902144​​​​​​
m.bahadory[at]
mail.sbu.ac.ir
مهدی مقصودی
کارشناس اداره گسترش و برنامه‌ریزی درسی
29902144
 
m.maghsodi[at]
mail.sbu.ac.ir
سعیده بیرانوند
کارشناس اداره گسترش و برنامه‌ریزی درسی
29902133
s_biranvand[at]
sbu.ac.ir
بهاره حسینی
کارشناس مسئول اداره ارزیابی آموزشی
29902291
b-hosseini[at]
mail.sbu.ac.ir
آتنا شاه مرادی
کارشناس گروه برنامه ریزی آموزشی
29902134
a.shahmoradi[at]
mail.sbu.ac.ir

اداره دانش‌آموختگان

نگین بهروزیان

رئیس اداره دانش‌آموختگان

29902104
n.behroozian[at]
mail.sbu.ac.it
 امیر پوررنجبر
صدور دانشنامه و ریز نمرات/ بررسی سامانه سجاد
29902100
a.poorranjbar[at]
mail.sbu.ac.ir
حسن کریمی
بررسی تاییدیه تحصیلی
29902172
 hass.karimi[at
]mail.sbu.ac.ir
مریم پیرهادی
بررسی کارنامه/صدور گواهی موقت/صدور ابطال معافیت تحصیلی
29902159
m-pirhadi[at]
mail.sbu.ac.ir
دردانه غلامی

بررسی کارنامه/صدور گواهی موقت/صدور ابطال معافیت تحصیلی

29902159
 d.gholami[at]
mail.sbu.ac.ir
نیما یوسفی

صدور دانشنامه و ریزنمرات/بررسی سامانه سجاد

29902188
ni.yousefi[at]
mail.sbu.ac.ir
 محمدعلی باقری

صدور دانشنامه و ریزنمرات/بررسی سامانه سجاد

29902186
m.shahabad[at]
mail.sbu.ac.ir
 شهرام کریمی
بررسی کارنامه/صدور گواهی موقت/صدور ابطال معافیت تحصیلی
29902103
 sh-karimi[at]
mail.sbu.ac.ir
مریم رضائی

صدور دانشنامه و ریزنمرات/ بررسی سامانه سجاد
بررسی و تایید ایمیل تخصصی ارسال مدارک رسمی تحصیلی

29902131
M_Rezaeikhezeli[at]
mail.sbu.ac.ir
 سیمین اسماعیلی

صدور دانشنامه و ریزنمرات/بررسی سامانه سجاد

29902285
ایمیل

 اداره ثبت نام

اعظم کاظمی

رئیس اداره ثبت‌نام وامتحانات

29902131
az-kazemi[at]
mail.sbu.ac.ir
فاطمه فلاح‌پور

صدور دانشنامه و ریزنمرات/بررسی سامانه سجاد

تلفن
f.fallahpoor[at
]mail.sbu.ac.ir
 فهیمه عبدی
کارشناس
تلفن
f.abdi[at]mail.sbu.ac.ir

 اداره آزمون و پذیرش

 حمیده قدیانی

رئیس اداره آزمون و پذیرش

29902138
h.ghadyani[at]
mail.sbu.ac.ir
مهدیه فروتن

کارشناس

29902114
m.foroutan[at]
mail.sbu.ac.ir
طلا امامی

کارشناس

29902112
t-emami[at]
mail.sbu.ac.ir

 اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان

فاطمه علیپور

کارشناس مسئول 

29902158
f.alipoor[at]
mail.sbu.ac.ir
مبینا همدانی

کارشناس 

29902135

گروه بهبود فرايندهای آموزشی

ابراهیم عبدالهی درگاه
کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
29902143
e.abdollahi[at]
mail.sbu.ac.ir