امور دانش‌آموختگان

صدور کد صحت (دریافت تاییدیه تحصیلی):

راهنمای اخذ کد صحت (صرفاً برای مدارک فاقد کد صحت)
بخش‌نامه شماره 1 (استعلام و درخواست تاییدیه تحصیلی) 
بخش‌نامه شماره 2 (فرآیند دریافت تاییدیه تحصیلی)

صدور تاییدیه تحصیلی:

اطلاع از نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی
فرم تعهد محضری دانش‌آموختگان دانشگاه، متقاضی ادامه تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی

صدور گواهی‌نامه موقت پایان تحصیلات:

راهنمای دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 مراحل لازم جهت درخواست و دریافـت گـواهینامه موقت

صدور ابطال معافیت تحصیلی:

راهنمای ابطال معافیت تحصیلی

صدور گواهی رتبه:

 راهنمـای دریافت گواهی رتبـه

صدور دانش‌نامه و ریزنمرات رسمی فارسی و لاتین:

 راهنمای دریافت دانش‌نـامه و ریزنمـرات

صدور ریز نمرات رسمی شاغلین به تحصیل:

راهنمای مراحل خرید ریزنمرات دانشجویان

بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها:

دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان مصوب سازمان امور دانشجویان داخل
بخش‌نامه (تکمیلی) شماره 1 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 1
بخش‌نامه (تکمیلی) شماره 1 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 2 
بخش‌نامه (تکمیلی) شماره 2 لغو تعهد آموزش رایگان
دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان
بخش‌نامه (تکمیلی) شماره 3 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 1
بخش‌نامه (تکمیلی) شماره 3 لغو تعهد آموزش رایگان صفحه 2 
بخشنامه (تکمیلی) شماره 4 لغو تعهد آموزش رایگان
جدول هزینه‌های لغو تعهد آموزش رایگان(مبالغ جدید)
راهنمای ثبت‌نام اولیه در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد)
آدرس سایت سازمان امور دانشجویان (سجاد)
راهنمای لغو تعهد آموزش رایگان
 اطلاعیه مهم لغو تعهد آموزش رایگان

المثنی مدرک تحصیلی:

دریافت راهنما جهت صدور المثنی مدارک
دریافت فرم استشهاد جهت دریافت مدرک المثنی
دریافت فرم تعهدنامه جهت دریافت مدرک المثنی

دریافت مدارک (دانش‌نامه ورودی‌های قبل از سال 70):

دریافت فرم تعهدنامه جهت دریافت مدرک المثنی
فرم درخواست مدرک (دانش‌نامه، ریزنمرات رسمی)
فرم تعهدنامه جهت دریافت المثنی
فرم استشهاد جهت دریافت المثنی
اطلاعات تماس:
29902100

ایمیل تخصصی ارسال مدارک رسمی تحصیلی برای تایید مدارک به موسسه WES و سایر موسسات آموزشی خارج از ایران ​​​​​​:

Eam_education[at]sbu.ac.ir

ایمیل تخصصی ارسال مدارک رسمی تحصیلی برای تایید مدارک به موسسه WES و سایر موسسات آموزشی خارج از ایران: ​​

pardis_education[at]sbu.ac.ir

اداره دانش‌آموختگان:

fareghotahsilan[at]sbu.ac.ir
دانلودها:
راهنمای پرداخت الکترونیکی
راهنمای ارسال مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان به موسسات آموزشی و ارزیابی در خارج از کشور