فرم‌های برنامه‌ریزی درسی

فرم‌های حق‌التدریس:

معرفی اعضای هیات‌علمی برای استفاده فرزندان آنها از مفاد بخش‌نامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیات‌علمی

فرم‌های برنامه‌ریزی درسی:

پیوست اشتغال برای اجرای رشته‌های دانشگاهی
فرم بازنگری جزئی برنامه درسی
فرم گزارش توجيهی ايجاد رشته بینارشته ای
​​​​​​​فرم (e) پاورپوینت ایجاد رشته
​​​​​​​فرم (a) گزارش توجیهی تدوین سرفصل
فرم تدوین برنامه درسی رشته جدید
فرم بازنگری کامل برنامه درسی
گزارش توجیهی برنامه درسی
پیوندها:
آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های دروس
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی
برنامه‌های دروس مقطع کارشناسی‌ارشد
برنامه‌های دروس مقطع دکتری
برنامه‌های دروس دوره‌های فرعی