گفتگوهای علمی و تخصصی

جلسه دوم پرسش و پاسخ

Responsive Image

دومین جلسه پرسش و پاسخ با مدیریت تربیت بدنی دانشکده علوم ورزشی، جناب آقای دکتر عماد حسینی توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ در روز شنبه پنجم اسفند ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر برومند معاون فرهنگی دانشگاه و دانشکده و 30 نفر از  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تشکیل شد. در شروع جلسه دکتر حسینی مقدمه ی کوتاهی مبنی بر برنامه های آتی مرکز تربیت بدنی ، فعالیت های انجام شده طی سپری شدن مدیریت ایشان ،گزارش های مالی، موفقیت ها و کمبود های موجود صحبت کردند.

در ادامه این جلسه ، دانشجویان سوال هال خود را مبنی بر وضعیت زمین ها و تجهیزات سالن های ورزشی دانشکده ،استفاده از فضاهای ورزشی، برگزاری دوره های داوری و مربیگری و ... را مطرح نموده و دکتر حسینی پاسخ گوی سوالات دانشجویان بودند.

Responsive Image
Responsive Image

جلسه اول پرسش و پاسخ

Responsive Image
اولین جلسه پرسش و پاسخ با ریاست دانشکده جناب آقای دکتر علیرضا فارسی توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در سال تحصیلی 1395-1396 در روز شنبه 28 بهمن ماه در آمفی تئاتر دانشکده علوم ورزشی برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر مصطفی زارعی استاد مشاور انجمن و دکتر برومند معاون فرهنگی دانشکده و 45 نفر از  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تشکیل شد. در شروع جلسه دکتر فارسی مقدمه ی کوتاهی مبنی بر برنامه های آتی دانشکده ، فعالیت های انجام شده طی سپری شدن یک سال و نیم از ریاست ایشان ، موفقیت ها و کمبود های موجود و کسب رتبه دوم بین دانشکده های علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه های ایران طبق رتبه بندی تایمز را مطرح نمودند .

در ادامه این جلسه ، دانشجویان سوال هال خود را مبنی بر وضعیت کار افرینی و اشتغال ، وضعیت زمین ها و سالن های ورزشی دانشکده ، رسیدگی به امور تحصیلی و واحد های اختیاری دانشجویان ، برگزاری دوره های داوری و مربیگری ، تعامل و همکاری بین داشجویان و اساتید ، رویکرد دانشکده نسبت به ارتقا سطح علمی و ورزشی و ... را مطرح نموده و دکتر فارسی و دکتر برومند پاسخگوی سوالات دانشجویان بودند.

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

پرسش و پاسخ

Responsive Image
در این جلسه که در تاریخ دوم دی ماه سال تحصیلی 96-97 توسط انجمن علمی با حضور خانم زهرا بهادری رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد سال 94 و دارای مدرک کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی از دانشگاه خوارزمی و 20 نفر از دانشجویان برگزار شد. مطالبی مانند نحوه برنامه ریزی برای مطالعه دروس، نحوه صحیح تست زدن، موارد مهم و دروس مهم در کنکور کارشناسی ارشد ارائه داده شد.
Responsive Image