خلاقیت علمی

فیگور

Responsive Image
طرح اولیه اپلیکیشن توسط پنج نفر از دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی بنا نهاده شد. این برنامه با هدف اشتغال زایی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی تربیت بدنی ساخت و تهیه شده است که شامل برنامه بدنسازی- تغذیه- اخبار و رویداد ها- استعداد یابی- فروشگاه ورزشی – ورزش معلولین و .... است.
مزیت اول این برنامه عدم وجود نمونه ی داخلی مشابه است و برای اولین بار و با رویکردی خلاقانه قدم به بازار گذاشته است.ب حث دوم وجود سازماندهی مشخص اعم از قیمت گذاری، پشتیبانی و بر اساس علوم تخصصی ورزشی در برنامه می باشد. با توجه به گستردگی خدمات می توان ابراز کرد که زمینه ی استفاده و کاربرد طرح، بخش اعظمی از جامعه ی کشور اعم از ورزشکاران، معلولان، کودکان، سالمندان و همچنین افراد متقاضی به ورزش های تفریحی در بر می گیرد. این برنامه در قالب اپلیکیشن و برای همگان مورد استفاده است.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image