تاریخچه و معرفی انجمن

انجمن علمي تربيت بدني فعاليت خود را در تاريخ 1385/7/26به طور رسمي در سطح دانشگاه آغاز نمود. به منظور تقويت نشاط علمي در ميان دانشجويان و حمايت از فعاليت هاي جمعي و خود جوش پژوهشي و راهنمائي و مشارکت دانشجويان مستعد و توانمند درجهت بالندگي علمي و فرهنگي دانشگاه، انجمن علمي دانشجويي تربيت بدني با حمايت دانشگاه و دانشکده تشکيل شد. در حال حاضر 7 نفر به عنوان شوراي مرکزي و 10 نفر به عنوان اعضاء فعال و 30 نفر به عنوان اعضاء عادي مشغول به فعاليت مي باشند.

از برنامه های انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-برگزاري کلاس براي ارتقاي سطح علمي،توسعه دانش وآگاهي و آمادگي دانشجويان براي شرکت در کنکور کارشناسي ارشد
-توسعه و راه اندازي سمعي و بصري انجمن علمي دانشکده
-برگزاري کارگاههاي آموزشي وپژوهشي
-نصب برد اطلاعاتي انجمن جهت پاسخگويي به سئوالات دانشجويان و ارائه مطالب و يافته هاي علمي تربيت بدني
-برگزاري اردوهاي علمي يک روزه جهت بازديد از مراکز علمي و پژوهشي مربوط به تربيت بدني
-برگزاري دوره هاي آموزشي (کامپيوتر ،سايتهاي مرتبط با رشته ي تربيت بدني )
-آشنايي دانشجويان با دوره هاي اموزشي جهت انجام طرحهاي تحقيقي وپژوهشي در زمينه هاي تربيت بدني
-ايجاد زمينه هايي جهت افزايش روحيه ي تحقيق و پژوهش در بين دانشجويان ورودي
-برگزاري جلسات پرسش و پاسخ،شبهات علمي در حضور اساتيد و هيأت علمي دانشکده
-برگزاري مسابقات علمي
-انتشارنشريه
-برگزاري پروژه هاي تحقيقي وعلمي مشترک بين انجمن ودانشجويان واساتيد
-حمايت از پروژه هاي تحقيقي،علمي وهمکاري متقابل با آنها
-انتخاب دانشجوي نمونه دانشکده

معرفی انجمن علمی دانشجویی

Responsive Image
دکتر مهدی قیطاسی        
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی
دکتری آسیب ورزشی
Responsive Image
آرمان علی پور
دبیرانجمن 
کارگروه مالی - پژوهشی 
مقطع کارشناسی ارشد
Responsive Image
مهلا کیاسالار
نائب دبیر انجمن
کارگروه روابط عمومی- آموزشی
مقطع کارشناسی
Responsive Image
مجتبی روحی 
کارگروه ترویجی
مقطع کارشناسی
Responsive Image
سید رضا سادات حسینی کارگروه آموزشی 
مقطع کارشناسی
Responsive Image
زهرا مرزبان
کارگروه آموزشی

مقطع کارشناسی
Responsive Image
رسول رحمانی
کارگروه روابط عمومی
مقطع کارشناسی ارشد
Responsive Image
خسرو مجیری
کارگروه ترویجی
مقطع کارشناسی 
Responsive Image
سیده سوگند سیدی گلشنی
کارگروه ترویجی 
مقطع کارشناسی