معرفی پژوهشکده

معرفی پژوهشکده:
 

پژوهشکده شبکه های برق در سال 1394 در دانشگاه شهید بهشتی و در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور فعالیت خود را آغاز نمود. هدف از ايجاد پژوهشكده شبکه های  برق  مشاركت در جنبه هاي مختلف مطالعاتي و فن آوري در شبكه هاي برق و  پاسخ به نيازمندي هاي تحقيقاتي کشور با ایجاد مراکز تخصصی پاسخگو در اين حيطه مي باشد. از اهداف دیگر این پژوهشکده تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده در مقطع تحصیلات تکمیلی و در رشته های خاص صنعت برق و همچنین آموزش های تخصصی کوتاه مدت می باشد. در اين راستا چهار گروه پژوهشي "نظارت، امنيت و حفاظت شبكه"، "برنامه ریزی و کنترل شبکه" ، "مخابرات و سیستم های ارتباطی"  و " تجدید ساختار"  گستره عمده اي از اين نيازمندي ها را پوشش مي دهد.