صفحه اصلی
انتشار دستاورد پژوهشی گروه پرتوپزشکی در مجله MED PHYS
  • 10539 بازدید

برای نخستین‌بار، رویکردی نوین در محاسبه دز پرتو ایکس کیلوولتاژ توسط گروه پرتوپزشکی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.

این پژوهش بین‌المللی با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه‌ شهید بهشتی، دانشگاه مینه‌سوتا، مرکز تحقیقات پرتوی ایکس موسسه آزمایشگاه‌های فدرال علوم و فناوری مواد سوئیس (Empa) و دانشگاه علوم‌پزشکی ایران انجام‌شده است. هدف از این پژوهش معرفی کرنل‌های نهشت انرژی مخصوص مواد جهت استفاده در الگوریتم‌های محاسبه دز پرتوهای ایکس کیلوولتاژ و ارزیابی قابلیت استفاده در محاسبه دز بیماران سرطانی تحت تصویربرداری با سی‌تی اسکن بوده است.

 این پژوهش بخشی از دستاورد رساله نعمت‌الله حیدرلو، دانشجوی دکتری مهندسی پرتوپزشکی به راهنمایی دکتر سید محمودرضا آقامیری استاد گروه پرتو پزشکی دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و دکتر پرهام علایی، استاد گروه آنکولوژی تابش دانشگاه مینه‌سوتا است که با نگاه نوین به خصوصیات کرنل‌های نهشت انرژی مخصوص مواد، رویکردی جدید برای محاسبات تحلیلی دز جذبی پرتوهای ایکس کیلوولتاژ ارائه داده است. استخراج کرنل‌های نهشت انرژی مخصوص مواد در محدوده کیلوولتاژ برای فائق آمدن بر خلاء موجود در تخمین دز تصویربرداری کیلوولتاژ بیماران سرطانی تحت IGRT صورت پذیرفته است و نوید تجهیز سامانه‌های طراحی‌درمان تجاری به این ابزار محاسباتی ارزشمند در جهت مدیریت و کاهش دز بیماران سرطانی را می‌دهد. شایان ذکر است کرنل‌های نهشت انرژی در الگوریتم‌های محاسبه دز برای تخمین دز سه‌بعدی بیماران سرطانی تحت درمان با پرتودرمانی با هدایت تصویر (IGRT) کاربرد دارد. سامانه‌های طراحی درمان که در حال حاضر به‌صورت تجاری موجودند، توانایی محاسبه توزیع دز سه‌بعدی و ادغام دز حاصل پرتوهای ایکس تشخیصی با دز باریکه درمانی مگاولتاژ را ندارند. نتایج این پژوهش می ‏تواند گام مهمی در ارتقاء چنین سامانه‏ هایی باشد.

 

بخشی از نتایج این فعالیت پژوهشی در قالب مقاله‌ای با عنوان "Generation of material-specific energy deposition kernels for kilovoltage x-ray dose calculations"  در مجله Medical Physics  وابسته به انجمن فیزیک پزشکی آمریکا مورد پذیرش قرار گرفته و بهصورت آنلاین در دسترس است. این مجله یکی از معتبرترین مجلات بین‌المللی در حوزه‌های رادیولوژی، تصویربرداری و پزشکی هسته‌ای است که از سال 1999 اقدام به چاپ دستاوردهای بدیع و نوآورانه پژوهشی در این حوزه نموده است.

افزودن نظرات