صفحه اصلی
بازدید شرکت Perlite Agrofood کشور ترکیه از پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
  • 112 مشاهدات

روز یکشنبه 14 شهریور ماه 1400 ،  شرکت Perlite Agrofood  از کشور ترکیه در راستای فراوری و تولید مشترک محصولات پایه زعفران بازدیدی از محل پژوهشکده و دستاوردهای حوزه زعفران داشتند.

افزودن نظرات