کتابخانه پژوهشکده

 

کتابخانه پژوهشکده

 کتابخانه پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی در طبقه دوم ساختمان پژوهشکده قرار دارد. کارشناس مسئول این کتابخانه، سرکار خانم لیلا موسوی‌آذر (تلفن 29904028) هستند.

کتابخانه دارای قفسه‌بندی بسته بوده و دارای کتاب‌های لاتین و فارسی است که فهرست آنها در ادامه آمده است. این فهرست‌ها با توجه به اضافه شدن کتاب‌های جدید خریداری یا اهدا شده، به شکل دوره‌ای به روز خواهد شد.